Välkommen!

Du är lite tidigt ute, vi är nämligen inte klara med innehållet här.

För trevlig information om Svensk PansarHistorisk Förening

och vad vi sysslar med är du välkommen till vår nuvarande sajt 

SPHF.se