Svensk PansarHistorisk Förening är en ideell förening öppen för alla, med huvudsakligt syfte att främja intresset för pansarfordon och övriga militärfordon genom sammankomster, studiebesök, medlemstidning, mm.