Svensk PansarHistorisk Förening är en ideell förening vars syfte är att främja intresset för svenska pansarfordon och andra militärfordon.

Föreningen är öppen för alla som har intresse för i första hand svenska pansarfordon, nya eller gamla, små eller stora.

 

Medlemskapet löper kalenderårsvis. Blir du medlem under innevarande år får du de i år tidigare utgivna numren av PANSAR och får sedan förnya ditt medlemskap vid kommande årsskifte.

Medlem blir man genom att betala in årsavgiften till Plusgiro 895711-0

 

Medlemskap kostar 250:-.

För medlemmar under 18 år 75:-.

Utanför norden 350 SEK

 

Välkommen som medlem!